Покупката на Вашия първи дом е един от най-вълнуващите моменти в живота Ви. В повечето случаи тя представлява най- важната инвестиция, която сте правили до сега и е свързана с вземането на много важни решения като локация, разпределение, големина, цена и финансиране. За да Ви бъдем полезни при Вашия избор Ви предлагаме следните съвети, които да следвате:

Стъпка 1: Изяснете си размера на средствата, с който ще разполагате за покупката

В случай, че ще направите покупка с ипотечен кредит ще трябва да можете да осигурите самоучастие от продажната цена  със собствени средства. Това е Вашето самоучастие, което се изисква от повечето банки на пазара. За да бъдете уверени в средствата, които ще можете да получите чрез кредит, можете да кандидатствате за предварително одобрение още преди да сте избрали имот. По този начин ще бъдете наясно и с ориентировъчния размер на вноската по кредита, която ще заплащате след като станете собственик. Това Ви дава възможност да прецените как тя отговаря на Вашето финансово състояние и очаквания в дългосрочен план.

Стъпка 2: Направете изчисления за месечните/годишни разходи за имота

В ролята си на бъдещ собственик на недвижимия имот е добре да имате представа за разходите, които ще трябва да отделяте за неговата поддръжка. От Ваша полза ще е да съобразите размера на данъците, битови сметки и управлението на имота и общите части.

Стъпка 3: Инициирайте процеса на търсене на имота

Голяма част от хората, които желаят да закупят недвижим имот, се доверяват на услугите на професионален брокер, който да им съдейства при откриването на търсеното жилище. При необходимост се консултирайте и с юрист, който да направи приучване на докумените, с които продавачът се легитимира като собственик. Подробна информация за имоти в процес на строителството може да намерите на www.udoma.bg .

Стъпка 4: Характеристики на имота

Mестонахождението на имота е едно от първите неща, които трябва да бъдат прецизирани. Важно е да сте наясно с потребностите и желанията си относно характеристиките на  жилището  като  квадратура,  брой  стаи  и тяхното предназначение, етаж, разпределение, светлина, наличие и големина на тераси, паркомясто или гараж, двор, брой обитатели на цялата сграда.

Стъпка 5: Избор на имот

Покупката на недвижим имот винаги е била считана за ниско рискова и сигурна инвестиция.

За всеки купувач е важно да разполага със следната информация, за да може да е убеден в избора на имота съгласно неговата цена:

  • Професионална оценка със сравнителни аналози;
  • Цени на аналогични имоти, публикувани в интернет пространството и специализирани издания;
  • Информация относно наскоро продадени подобни имоти в непосредствена близост и със сходни характеристики.

Стъпка 6: Oферта към продавача

След като сте се спрели на имот, който отговаря на Вашите изисквания, следва да отправите предложение към продавача. Някои продавачи или посредници изискват подписване на договор за предоставяне на някаква сума като депозит за спиране на имота от продажба и гарантиране сключването на предварителен договор. Препоръчително е да ангажирате юрист, който да направи проучване на имота, който ще закупите – дали има спорове за собственост, тежести, дали отговаря на предложения имот. Преговорите приключват когато и двете страни подпишат предварителния договор за покупко-продажба.

Стъпка 7: Подписване на предварителен договор за покупко- продажба

Обърнете внимяние на клаузите на предварителния договор, неговите условия, срокове, санкции и неустойки. Имайте предвид, че клаузите на предварителния договор съставляват основните договорености във връзка с окончателния договор. Ако някоя от страните откаже да изпълни задълженията си, може да иска обявяването му за окончателен по съдебен ред. В този случай се води дело по местонахождението на имота, като с окончателното съдебно решение, Купувачът става собственик на имота, а Продавачът следва да получи договорената продажна цена.

Стъпка 8: Договаряне на кредит

Препоръчително е да получите предварително одобрение на сумата, за която бихте могли да получите финансиране от банка. Това одобрение се прави основно на база на вашите доходи. За да получите официално одобрение за финансиране на покупката на избрания от вас имот, трябва да бъде направена оценка на имота от експерт, определен от банката, както и да представите документи за проучване на имота. Необходимо е да съобразите, че всяка банка изисква самофинансиране на част от продажната цена, както и учредяване на ипотека върху имота, който ще закупите. Повечето банки предоставят финансиране на до 80% от стойността на имота, като в случай, че имота е в процес на строителство, този процент може да бъде по-нисък.

Стъпка 9: Подписване на окончателен договор (нотариален акт)

Правото на собственост на недвижим имот се извършва с подписването на нотариален акт за покупко-продажба от продавача, купувача и нотариус. Нотариалният акт се подписва от нотарус по местонахожднеието на недвижимия имот и се вписва в Имотния регистър към Агенция по вписванията. След вписването на нотариалния акт купувачът официално е собственик на недвижимия имот.

 

Когато част от продажната цена се заплаща с финансиране от банка, в деня на подписването на нотариалния акт се подписва и договор за учредяване на ипотека в полза на банката, който също подлежи на вписване в Имотния регистър.

 

След подписване на нотариалния акт започва да тече двумесечен срок, в който купувачът трябва да декларира собствеността на имота в данъчната служба по неговото местонахождение.