Строителната индустрия е процъфтяващ и устойчив сектор на пазара. Нарастващите разходи за строителство и предизвикателствата, пред които е изправен сектора в допълнение към новите регулации изискват интегриране на нови решения, които да допринесат за по-доброто представяне на сектора.

Новите технологии продължават да променят строителството, а тенденциите и движенията променят ролята на професионалистите в бранша и работниците на първа линия.

Тъй като индустрията става по-конкурентоспособна и пазарът се измества, внедряването на иновациите в строителната индустрия ще се окаже ценно за всяка строителна фирма.

Ключови тенденции в строителството през 2020 г., които могат да помогнат да се постигне конкурентоспособност и да се спечели предимство в бранша са:

 

1. Технологии за подобряване на ефективността

Най-голямата разграничителна линия  между строителите и предприемачите тази година, а и занапред вероятно ще бъдат методите за повишаване на ефективността.

„Умни договори”

Blockchain е децентрализирана технология за съхранение на бази данни, изградена от верига от блокове. Всеки блок от Blochchain представлява определена транзакция, извършена в тази мрежа.

„Умните договори” предлагат обединена  система, чрез която процесите по закупуване, проследяване и плащане за определена услуга ще се извършват много по-лесно и бързо. Проследяването на всеки замесен участник в сделката изисква време и ресурси, които лесно могат да бъдат пренасочени за постигането на по-висока ефективност. Компаниите, които внедрят „умните договори“ в своята политика ще имат възможността да следят „всичко в едно“, където правилата и сроковете са строго определени и блокчейнът следи за тяхното прилагане. Системата се грижи за по-бързи крайни срокове, по-добри проследяващи механизми и автоматизирани услуги.

Дронове

Способностите за събиране на данни ги правят жизнеспособен инструмент, предлагайки предимства, вариращи от безопасност на място до дистанционен мониторинг.

Използването на дронове в строителната индустрия продължава да бъде една от най-бързо развиващите се тенденции, като употребата им се увеличава многократно, година след година. Способностите за събиране на данни ги правят жизнеспособен инструмент, предлагайки предимства, вариращи от безопасност на място до дистанционен мониторинг.

От проучването и планирането до реализацията на всеки строителен обект дроновете намират своето приложение. Използвани за топографско картографиране и проучване на земята, дроновете позволяват чувствително намаляване на разходите, както и редуциране на възможностите за възникване на грешки и непредвидени ситуации.  Изображенията с висока разделителна способност, могат да бъдат превърнати в 3D модели, което позволява на експертите да определят предизвикателствата по време на предварително изграждане и да установят грешки в обхвата, спестявайки време и пари в дългосрочен план.

Усъвършенстваният софтуер на дроновете предоставя данни в реално време, които могат да бъдат използвани за бързото вземане на решения и рационализиране на целия процес на конструиране. Дроновете все по-често са използвани и за достигане на височинни обекти, като така предпазват работниците от ненужни наранявания.

Виртуална реалност и разширена реалност

Въпреки че виртуалната реалност (VR) е популярен инструмент в разработването на игри,  хвърляйки потребителя в нова, дигитално конструирана реалност, строителната индустрия също осъзнава огромния ѝ потенциал, както на, така и извън строителната площадка. Виртуалната реалност може да помогне в две основни направления.

Използвайки виртуална реалност проектите оживяват и по този начин могат да се открият и подобрят различни недостатъци. Второто е, че позволява на всички замесени участници – архитекти, проектанти, мениджъри и други да се потопят дълбоко в проекта още докато го конструират.

Разширената реалност(AR), от своя страна, е още по-добър инструмент и от виртуалната, като дава възможност за:

  • 3D визуализация на бъдещи проекти в заобикалящата ги среда;
  • Автоматичното измерване на сгради;
  • Бързата и достъпна симулация на архитектурни и структурни промени;
  • Обученията за безопасност и симулациите на опасности;

Мобилна технология

Лесната преносимост и неограничените възможности правят мобилните технологии основен приоритет в строителството. Многобройните приложения, предоставящи възможности за осъществяване на мониторинг в реално време и бърза и лесна комуникация между отделните звена превръщат мобилните технологии в необходимост за строителния сектор. Интегрирането на този тип технологии във всекидневните процеси изисква по-малки предварителни инвестиции, като същевременно предоставя големи ползи и повишава производителността. 

Строително-информационно моделиране – BIM

Строителното информационно моделиране представлява интелигентен 3D-базиран процес, който предлага на професионалистите по архитектура, инженеринг и строителство инструменти за по-ефективно планиране, проектиране, изграждане и управление на сгради и инфраструктура. Чрез строително-информационното моделиране обменът и достъпът до информация става по-бързо и лесно на всеки един етап – проектиране, изграждане и екплоатация. BIM позволява много по-динамичен и синхронизиран подход за управление на проекти, като оптимизира време и ресурси. 

Софтуери за управление на проекти

Софтуерът за управление на строителни проекти е тенденция с ключово значение за развитието на успешен конкурентноспособен бизнес и постигането на оптимална оперативна ефективност. Този софтуер може да съхранява на едно място всички документи, свързани с проекта, което несъмнено улеснява разплащането с подизпълнителите и изпълнителите. Броят на международните компании, разработващи собствени модули за решения за проект мениджмънт се увеличава всяка година.

 

2. Модулно и сглобяемо строителство

Модулното и сглобяемото строителство претърпя огромно развитие през последните години. Според специалисти, то ще продължи да расте с поне 6,9 процента на година и пазарът му да достигне до стойност от 157 милиарда долара до 2023.  Сглобяемото и модулното строителство е развиващата се тенденция заради количеството материал, труд и време, които спестява. Модулните конструктивни единици се изграждат във фабрики, което спестява на компаниите грижите относно атмосферните условия и проблемите с изработката на място. В модулните единици могат да се влагат и рециклирани материали, което спомага за намаляването на отпадъците, и е белег за устойчиво проектиране и строителство. Благодарение на новите технологии модулните сгради  стават все по-големи, без това да създава особени затруднения в конструирането.

 

3. Зелени конструкции/строителство

Зеленото строителство като цяло представлява начин за изграждане на отговорни и ресурсно ефективни проекти спрямо околната среда. Само по себе си, то включва процеси, които не се различат от тези на класическото строителство – от планиране през проектиране, изграждане и поддръжка. Въпреки това, то става много по-популярно в строителните среди. Защо?

Зеленото строителство предлага възможността за намаляване на въглеродния отпечатък  и консумацията на енергия, което допринася за натрупването икономически и социални ползи.

 

4. Инвестиции в мегапроекти

Въпреки че много от присъстващите фактори около тази тенденция са неясни и изискват продължителни проучвания,  голяма част от най-големите технологични компании в света инвестират в мегапроекти за изграждане на интелигентни, устойчиви градове. Към тях спадат IBM, Microsoft, and Cisco. Инвестициите в тези градове се очаква да достигнат над 135 трилиона долара в следващите месеци. А в допълнение към градовете някои забележителни международни мегапроекти са Международният бизнес район Сондо и Индустриалния коридор на Делхи Мумбай.

 

5. Роботика

2020 може да бъде годината, в която роботиката да окаже по-голямо влияние в строителната индустрия. Тя прониква в индустрията все по-надълбоко. Всъщност според доклад на Световния икономически форум, 2020 ще е годината на роботиката именно в тази сфера. Със закупуването  и внедряването на роботи в процесите, строителните компании отчитат по-бързи темпове на строителство и подобрено качество. Роботите имат място и в разрушаването на сгради, тъй като спестяват средсва и повишават безопасността.

 

6. По-добра предпазна екипировка

По-добрата предпазна екипировка намалява рисковете от инциденти и е иновация, която силно навлиза в строителния сектор. Освен вече навлизащите машини, които са способни да откриват и елиминират потенциалните рискове за работещите, има още няколко новооткрити технологии подпомагащи безопасността на всеки работник.

Вече съществуват работни ботуши, които се свързват с WI-FI мрежата и могат да изпращат GPS координати, както и да разбират кога техните потребители са уморени. Друга интересна иновация е тримерният печат, който намалява голямо количество от транспортните разходи и може да отчита промяна в шума, горещината и вятъра, с което да подпомогне за евентуална бърза евакуация при проблем и бързо преместване на скъпа строителна техника. По-специално внимание трябва да обърнем на екзоскелетите. Това са специални костюми, чрез които работниците могат да носят по-голям товар, отколкото при нормални условия, и ако бъдат възприети, това значително ще увеличи безопасността на строителните площадки.

Света стои на прага на четвърта индустриална революция, развитието на технологиите ще окаже влияние върху всички отрасли на икономиката. Компаниите трябва да насочат вниманието си върху това, какви могат да бъдат ползите за самите тях. Технологии дават възможности за преразпределение на целия пазар, а тяхното внедряване е от ключово значение за развитието на строителния сектор като цяло.