Адрес на централен офис: гр. София, п.к. 1138, бул. “Самоковско шосе” №2А, ет. 3
Телефонен номер: 0884 xxx xxx
Е-мейл адрес: [email protected]

Строителна компания “Дартс инженеринг” ЕООД е правоприемник на “РЕНТИ ЕООД” , създадена с предмет на дейност строителство и реконструкции на жилищни и административни сгради през 2008г.

Дартс инженеринг ЕООД е вписана в Централния професионален регистър като строител -  https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=7892 , имащ право да изпълнява строежи в следните групи и категории:# ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; Удостоверение № I – TV 013669#СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;Удостоверение № I – TV 009553

 

Дартс инженеринг ЕООД е внедрила и прилага система за управление на качеството съгласно стандартите : БДС EN ISO 9001:2008,БДС EN 14001:2005 r BS OHSAS 18001:2007.

Фирмата разполага с квалифицирани кадри, които имат богат опит в областта на строителството и ремонтно – възстановителните работи.

Строителна компания “Дартс инженеринг” ЕООД е надежден партньор на вътрешния пазар с високото качество и кратките срокове на изпълнение на обектите.Корпоративната философия на фирмата е постоянно усъвършенстване на качеството на работата и уникалния опит на специалистите.