Ник Инженеринг

Ник Инженеринг

"НИК-Инженеринг”  ЕООД е основано през 1999 г.

Дружеството изпълнява строежи от високото строителство и транспортната инфраструктура.

Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано от нея в Централния професионален регистър на строителя - https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=719

От 1999 до сега „НИК-Инженеринг” е построил 26 жилищни сгради, 1 хотел, 4 къщи и други по-малки обекти.

Дългогодишният опит в управление на строителството и разумната финансова политика на дружеството осигуряват успешното изпълнение на поетите към клиентите ангажименти.

Дружеството поддържа стабилен екип от строители с висока квалификация. Извършва се постоянен вътрешен контрол.

Дружеството старателно избира своите търговски партньори-доставчици. Работи се само с доставчици, които изпълняват нормативните изисквания за деклариране съответствието на техните продукти, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ, бр. 93/2000 г.). Това е гаранция за безопасност на изгражданите обекти и за прилагането на българските и европейските стандарти, хармонизирани с посочената наредба.

Основните ни предимства са:

  • Коректност при изпълнението, достъпни цени, кратки срокове;
  • Стабилни финанси, осигуряващи успешно изпълнение на проектите;
  • Стриктно спазване на договорените срокове;
  • Реален, независим строителен надзор;
  • Довършителни работи на жилищата, според желанията на клиентите за вътрешно разпределение;
  • Трайни ангажименти към инфраструктурата около обектите.

Сгради в строителство

Комплекс Бели Дунав Парк
Комплекс Бели Дунав Парк
Етап на строителство: Първа копка
град София, квартал Връбница
Бели Дунав
Сграда Делар
Сграда Делар
Етап на строителство: Шеста плоча
град София, квартал Младост 1
ул. Професор Марко Семов

Нашите партньори

Архитект Васил Николов Делар

Свържете се с нас:

Адрес на централен офис:
гр. София, пощ. код 1715, ж. к. „Младост-4”, бл. 469А, Офис 2
Телефонен номер: 0888 xxx xxx
Е-мейл: [email protected]