ТОБО Груп

ТОБО Груп

Проектиране и изграждане на жилищни, административни и промишлени обекти, инженерна инфраструктура, енергийна инфраструктура, енергийни обекти, обекти за съхранение и продажба на горива, пътнически планински въжен транспорт, обследване на сгради за енергийна ефективност

Структура

Фирмената структура е изградена от следните 11 отдела: Архитектурен, Конструктивен, Геодезически, Инженерен, Правен, Счетоводен, Снабдяване, Административен, Проучване, Недвижими имоти и Информационен.

Групата ТОБО ползва голям брой асоцирани специалисти - технолози, геолози, еколози, специалисти по вертикална планировка и ландшафт както и певече от 80 строителни работници.

НАШЕТО ПРЕДИМСТВО

Като член на Камарата на строителите в България, още от създаването й, ТОБО ООД притежава УДОСТОВЕРЕНИЯ за право да изпълнява строежи, както следва:

 • №I - 008265 ( Іва група, за строежи от от Іва до Vта категория)
 • №II - 001782 (ІІра група, за строежи от ІІта и ІVта категория)
 • №III- 001841 (ІІІта група, за строежи ІІра и ІІта категория)
 • №IV - 004024 (IVта група, за строежи ІІра и ІІІта категория)
 • №V-005204 (Vта група )
 • - т.е. ТОБО има право да изгражда всякакви големи обекти.

Фирма ТОБО ООД притежава сертификати :

 • ISO 9001 : 2008, издаден от TUV Rheinland
 • ISO 14001 : 2004 и
 • BS OHSAS 18001 : 2007, издадени от TUV Rheinland

Фирма ТОБО ООД е вписана в Публичния Регистър (Агенция по енергийна ефективност на Република България) на фирми, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

ОПИТ

Фирма ТОБО ООД има опит в проучване, цялостно проектиране и изграждане от начало до край (“turn key project”) –пълен инженеринг, с въвеждане в експлоатация , както и във всякакъв вид реконструкция и ремонтни дейности на:

 • - жилищни сгради и комплекси;
 • - административни сгради;
 • - промишлени сгради;
 • - бензиностанции и газстанции; инсталации за светли, тъмни горива, LPG и SLG
 • - инженерна инфраструктура;
 • - енергийна инфраструктура
 • - хотели и ресторанти;
 • - пътнически въжен транспорт-туристически и ски лифтове;
 • - подемници за инвалиди и автомобили
 • - обследване за енергийна ефективност на сгради

Фирма ТОБО ООД има опит в проектиране и пълно изграждане на енергийна и електро - инфраструктура, и е изградила трафопостове и трансформаторни станции за всички построени от нея бензиностанции, жилищни комплекси, лифтови съоръжения (Пампорово, Трапезица), както и за много други индустриални обекти.

Защита на вашите данни

ТОБО ООД е администратор на лични данни и поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които ни предоставяте, и възможност за управление на данните и съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. 

Сгради в строителство

Сграда Буная
Сграда Буная
Етап на строителство: Първа копка
град София, квартал Подуяне
улица Буная № 14

Свържете се с нас:

Адрес на централен офис:
София 1000, ул. Нишава 99
Телефонен номер: +359889/ xxx xxx
Е-мейл: [email protected]
Уеб сайт: ТОБО Груп