Сграда Делар Състояние на строителството към 29 Май 2019

Сграда Делар, Публикуавана на: 29 май 2019г.

Етап на строителство: Зидарските работи на 2 етаж са завършени и се полагат ел. инсталациите по апартаментите. Вертикали от кота +11,47 до +14,35 са завършени и е започнат е кофража за плоча кота +14,35