Амфион ЕООД
Адрес на централен офис: кв.Южен парк, бл.1
Телефонен номер: 02/4404780;02/4 xxx xxx
Е-мейл адрес: [email protected]
Уеб сайт: https://amfion-bg.com/bg/

Предметът на дейността на архитектурна фирма „Амфион” ЕООД е проектиране на нови сгради с различно предназначение, реконструкция и преустройство на съществуващо застрояване, дизайн, проучвателна дейност, прогнозиране, устройствено планиране, консултантски услуги и авторски надзор.

Нашата архитектурна фирма е една от първите регистрирани в бранша и водеща в архитектурното проектиране.

Работата във фирмата е организирана на йерархически принцип с гъвкаво преструктуриране съобразно изискванията на конкретния архитект, проект или клиент. Архитектурна фирма „Амфион” ЕООД има богат проектантски опит с български и чуждестранни възложители и партньорства с многонационални екипи.