Елит Студио ЕООД

Елит Студио ЕООД

“Елит Студио” ЕООД е компания, базирана на над 30 годишен опит вархитектурно проектиране, градоустройствено планиране и дизайнер-ско оформление. Дружеството е основано през 2002 г. с управител арх.Калин Диков, като основна дейност е проектирането на административ-ни, жилищни, търговски и промишлени сгради и комплекси.С богатия си опит и професионално отношение към клиента “Елит Сту-дио” ЕООД успява да спечели доверието на редица местни и чуждес-транни фирми за съвместна работа по обекти, реализирани в странатаи чужбина, като предлага качествени проектни решения и цялостно об-служване на проектантския процес. 

Комплексната услуга, която друже-ството предоставя включва предпроектни проучвания, разасняване наградоустройствени и юридически казуси, изготвяне на идееен и техни-чески проект, интериор и дизайн на вътрешни пространства, рекламниматериали и авторски надзор по време на строителството.

“Елит Студио” ЕООД предлага индивидуално адптирани услуги на сво-ите клиенти, въз основа на техните нужди, пресонална грижа и внима-ние към детайла. Основна цел в реализирането на обектите е задълбо-ченото разбиране на контекста на даденото инвестиционно намерение,като проектното решение внимателно се синхронизира с настоящитепазарни и технологични тенденции.С множеството си успешно реализирани проекти “Елит Студио” ЕООД бележи отличителен почерк на качество и професионализъм, като ам-бициите на колектива са да допринесе максимално за развитието на една съвременна европейска градска и околна среда.

Завършени сгради (влезли в експлоатация, с акт 16)

Жилищна сграда ДАНАЯ
Жилищна сграда ДАНАЯ
Етап на строителство: Акт 16
град София, квартал Младост 4
ул. „проф. Александър Танев“, бл. 440А

Нашите партньори

ЕРМИТАЖ КЛАСИК

Свържете се с нас:

Адрес на централен офис:
гр. София, ул.Червена стена 8, ет.1
Телефонен номер: +35929 xxx xxx
Е-мейл: [email protected]
Уеб сайт: Елит Студио ЕООД