Адрес на централен офис: гр. София, р-н Студентски, ул. Проф. Кирил Попов, 16В, бл. сграда 4, ет. 2