Унистрой

Унистрой

"Унистрой” е модерно и проспериращо дружество в областта на проектирането и осъществяване на всички видове строителни и строително-монтажни дейности: изкопни и насипни работи, стоманобетонни и метални конструкции, зидарии, покривни системи, фасадни системи, хидро, топло и звукоизолации, настилки и облицовки, инженерно-укрепителни дейности, електроинсталации, структурно окабеляване, водоснабдяване и канализации, вертикална планировка и др. на строителството.

     Фирмата се е специализирала в строителния мениджмънт, като е реализирала комплексното изпълнение на жилищни и обществени сгради в град Бургас, както и на луксозни курортни комплекси по цялото черноморие. 

     Дружеството разполага с 80 висококвалифицирани инженери, проектанти, технически ръководители и строители с голям професионален опит в областта на проектирането и строителството. В силно конкурентната среда на строителния пазар в България “УНИСТРОЙ” се развива динамично и печели непрекъснато нови позиции. 

Акцентът в работата на “Унистрой” е високото качество.  

То се гарантира от:

  • Добре осмислените и функционални проекти;
  • Качеството на материалите, които се влагат при изпълнение на проектите;
  • Високата квалификация на служителите и изпълнителския персонал, както и  тяхното постоянно обучение.

Политиката на нашата организация е насочена към нарастване удовлетвореността на  клиентите, чрез все по-пълно задоволяване на техните изисквания по съвременните  методи за управление на качеството, включващи: 

  • Прилагане на нови съвременни технологии за изпълнение на СМР;
  • Прилагане на практики по ефективно управление на човешките ресурси;
  • Постоянно подобряване на Системите за управление, интегрирани в дружеството;
  • Устойчиво развитие в един динамично променящ се пазар.

   “Унистрой”  е изградило до момента  жилищни, административни, търговски, производствени и хотелски сгради.  Дружеството извършва реконструкция, рехабилитация и модернизация  на  съществуващи сгради, осъществява ново строителство до ключ, както и гаранционна и извънгаранционна поддръжка на обектите.  

Реализираните сгради на „Унистрой” се отличават с нестандартна архитектура, бързо и качествено изпълнение.

Сгради в строителство

Ruhouse
Ruhouse
Етап на строителство: Акт 14
град София, квартал Градина
ул. Никола Козлев 6

Завършени сгради (влезли в експлоатация, с акт 16)

Естера
Естера
Етап на строителство: В експлоатация
град София, квартал Витоша
бул. „Черни връх“ 192

Свържете се с нас:

Адрес на централен офис:
гр. София, бул. "Черни връх" 122
Телефонен номер: +35956 xxx xxx
Е-мейл: [email protected]
Уеб сайт: Унистрой