Адрес на централен офис: гр. София 1680, Белите Брези, ул. Искърски пролом 4
Телефонен номер: (+359)897 xxx xxx
Е-мейл адрес: [email protected]

„Делар“ ЕООД е основано през 2000 г.

Дружеството се притежава и управлява от инж. Аспарух Делев.

„Делар“ ЕООД извършва:

  • Инвеститорска дейност за проектиране и изграждане на жилищни и обществени сгради, еднофамилни къщи и други строителни обекти;
  • Продажба на обособени части в тях като апартаменти, ателиета, офиси, магазини, гаражи, складове и др.;
  • Консултантски услуги по управление на инвестиционния проект и по инвеститорски контрол в строителството;
  • Сделки с недвижими имоти за нуждите на строителството.

„ДЕЛАР” ЕООД е инвестирало в построяването на 26 жилищни сгради в град София. Построили сме 1016 апартамента и още 70 офиси и магазини.

През цялото си съществуване „Делар“ ЕООД води политика на постоянен ръст, без да се подлага на рисковете на хиперекспанзия, неподплатена с достатъчно собствени резерви. 

Ценовата политика на дружеството е съсредоточена върху предлагането на стойности сред най-добрите за България.