Комплекс Бели Дунав Парк Състояние на строителството към 27.06.2019г.

Комплекс Бели Дунав Парк, Публикуавана на: 27 юни 2019г.

На обекта при метростанция „Бели Дунав“ е изпълнена частта от изкопа, в която попада Сграда 2, изградени са вече стоманобетоновите основи, вертикалните елементи (колони и шайби) и плочите на кота 0,00 (първа плоча) на двата входа на Сграда 2, както и вертикалните елементи до кота +2,82м. на вход Г. Предстои да бъдат изградени вертикалните елементи до кота +2,82м. на вход В и плочите на двата входа (В и Г) на кота +2,82м. на Сграда 2.