Получаването на кредит, който е обезпечен с ипотека върху недвижим имот предполага дългосрочен период на неговото изплащане. Поради тази причина решението за това трябва да бъде добре обмислено при съобразяване на спефичните условия на договора за кредит и моментните и предвидимите бъдещи възможности за погасяване на вноските.

За да вземете обосновано решение, си отговорете предварително на следните въпроси:

 • Каква сума можете да отделяте за месечна вноска по кредита спрямо размера на месечния Ви доход?
 • Очаквате ли промяна на месечния си доход в краткосрочен план?
 • С каква цел купувате имота – дългосрочно или планирате възможността да го продадете след няколко години?
 • Как ще се променят месечните Ви разходи след кредита – вноска, застраховки, данък на имота, отпадане на разход за наем?
 • Какъв е лихвеният процент по кредита и ГПР?
 • Възможна ли е отстъпка от лихвения процент при определени критерии?
 • Какъв е максималният срок, за който може да Ви бъде отпуснат ипотечен кредит?
 • Какъв е размерът на месечната Ви вноска с всички включени разходи – такси по кредита и застраховки?
 • Какви са всички такси свързани с отпускането на кредита?
 • Какви са необходимите документи, които трябва да представите?
 • Колко дълго ще продължи процеса на одобрение?
 • Има ли значение вида на обезпечението за определяне на процента на финансиране?

 

Какъв размер на ипотечен кредит може да си позволите?      

Преди да започнете да търсите недвижим имот, който искате да закупите с кредит е важно да знаете с какъв размер кредит ще можете да разполагате при покупката. Двата основни коефициента, които банките прилагат при определяне на кредита, които ще Ви отпуснат са следните:

Коефициент дълг – доход:

Служи за изчисляване на максималния размер кредит, който можете да изплащате въз основа на Вашия месечен доход и разходите, които имате по съществуващи кредити – изразено като процентно съотношение.

Максимален процент на финансиране:

Служи за изчисляване на максималния размер кредит, който може да Ви бъде отпуснат спрямо стойността на обезпечението по кредита. Максималният процент на финансиране е различен в зависимост от целта на кредита.

Пример: Пазарна стойност на имота – обезпечение по кредита: 100 000лв* 85% макс. % на финансиране = 85 000 лв. максимален размер на кредит съгласно обезпечението