Закупуването на апартамент „на зелено“ предполага съобразяването на няколко важни особености:

Локация

Местоположението на сградата е от съществено значение. Препоръчително е да имате удобен транспортен достъп. Наличието на спирка на метро прави привлекателни много сгради, които не са в близост до центъра или до работното място. Особено важен е както обществения транспорт, в близост до сградата, така и възможностите за паркиране.

Обърнете внимание на техническата инфраструктура – как е предвидено отоплението на сградата, наличие на топлофикация или газ, енергоефектиност на сградата, изграден водопровод и канал, наличие на оптичен интернет и други;

Детски градини, училища, супермаркети и зелени зони в близост до сградата също допринасят за удобството на живущите в района. 

Цена

Продажната цена на апартаментите обикновено е формирана на квадратен метър съобразно площта на имота. В площта са включени и общите части от сградата, които понякога могат да дотигнат до около 17 % от използваемата площ на имота. При калкулиране на цената повечето инвеститори включват и площта на терасите, както и площта на сервизните помещения – мазе, таван.

Схема и начин на плащане.

Едно от предимставата при закупуване на апартамент „на зелено“ е възможността заплащането на продажната цена да бъде на вноски. Обикновено вноските започват да се правят от подписване на предварителния договор и са съобразени с различни етапи на завършеност на строежа.

След достигане на груб строеж „Акт 14“, купувачът може да придобие с нотариален акт правото на собственост. До този момент, на прехвърляне подлежи само правото на строеж. Последната вноска е дължима след въвеждане на сградата в експлоатация и предаване на имота на купувача. Някои от инвеститорите предвиждат прехвърлянето на собствеността да стане след въвеждане на сградата е експлоатация. Всеки инвеститор предлага различни схеми на плащане, като при плащане на цената на по-ранен етап се предлага и  допълнителна отсъпка от цената, което обаче е обвързано и с допълнителен риск за купувача.

Имайте предвид, че съгласно законодателството, плащанията над 10 000 лева трябва да бъдат направени по банков път. При нарушение на това изискване физическите лица се наказват с парична глоба в размер на 25 на 100 от общия размер на направеното плащане. При повторно нарушение размерът на глобата се удвоява.