Сграда Делар Състояние на строителството към 27 Юли 2019

Сграда Делар, Публикуавана на: 27 юли 2019г.

Отливане на вертикали от кота +17,23 до +20,11 и започване на кофражни работи за покривна плоча. Зидарските работи на етаж 4 са завършени.